Polders Het Oosterland en Lappenvoort

Polders Oosterland en Lappenvoort als onderdeel van Natuurnetwerk Nederland

De Polders Oosterland en Lappenvoort (POL) liggen aan de benedenloop van de Drentsche Aa, op de grens van Groningen en Drenthe. Het gebied bestaat uit de polders Glimmermade, Glimmen, het Oosterland en Lappenvoort. Samen beslaan ze een oppervlakte van ongeveer 367 hectare binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN), dat bestaande en nieuwe natuurgebieden verbindt om de natuur en biodiversiteit te versterken.

Kaart met een indeling van de verschillende gebieden binnen POL.

Gebruik polders

Het gebied heeft nu deels de bestemming landbouw, deels natuur. Ook hebben de polders de functie van noodwaterberging. Dit betekent dat water hier kan worden opgevangen bij winterse situaties met extreem veel neerslag en beperkte afvoermogelijkheden naar zee. Zo wordt wateroverlast elders voorkomen, zoals in de stad Groningen.

Achteruitgang natuur

De natuurkwaliteit in de polders gaat al jaren achteruit. Dat blijkt uit de afname van het aantal soorten planten en dieren. Vroeger waren hier volop planten aanwezig die horen bij een natuurlijke benedenloop in een natte omgeving. Door verdroging en ontwatering komen deze planten nu bijna niet meer voor. Gelukkig is er nog bijzondere natuur aanwezig in het gebied. Wist u dat in de polder Oosterland de zeldzame witte variant van de wilde kievitsbloem groeit.
 
Een witte, hangende bloem in een grasveld.

Herinrichting gebied

Prolander heeft van de provincies Groningen en Drenthe de opdracht gekregen om de polders in te richten tot goed functionerend onderdeel van het NNN. Dit doen wij in meerdere stappen en in gesprek met grondeigenaren, bewoners en gebiedspartners.

Van schetsontwerp tot definitief inrichtingsplan

Het schetsontwerp voor POL was definitief in juni 2022. Hierin is uitgewerkt welke natuur we willen realiseren en hoe het gebied er in hoofdlijnen uit komt te zien. Benieuwd? Bekijk hier het schetsontwerp.

Dit schetsontwerp is in 2023 uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp. In het voorlopig ontwerp is concreet uitgewerkt hoe het gebied wordt ingericht en welke inrichtingsmaatregelen daarvoor nodig zijn. Dit is beschreven in het inrichtingsplan en de maatregelen zijn weergegeven op de plankaart.

U kunt het voorlopig ontwerp terugvinden in de storymap van het voorlopige inrichtingsplan. Let op: de storymap geeft nog niet de laatste stand van zaken weer. De storymap wordt nog bijgewerkt, inclusief de informatie die werd gedeeld op de bewonersbijeenkomst van 28 november 2023.

Contact

Heeft u vragen of wilt u graag in gesprek? Neem dan contact op met projectleider Erna Alting via e.alting@prolander.nl of 06-29680967.

Image
mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64