Vergunning aanvragen

Een vergunning voor het organiseren van een activiteit wordt verleend onder bepaalde voorwaarden.
Onderstaand een aantal van deze voorwaarden:

 • Na afloop wordt er  het terrein opgeruimd en netjes achtergelaten
 • De aanwijzingen door de beheerder van het Meerschap of door politiefunctionarissen gegeven, dienen stipt te worden opgevolgd
 • Het Meerschap Paterswolde wordt gevrijwaard tegen alle vorderingen, die derden zouden kunnen doen gelden tot vergoeding van schade, die met deze toestemming in verband staat
 • Alle schade die ten gevolge van deze vergunning/toestemming aan meerschapseigendommen mocht worden toegebracht, zal door Het Meerschap Paterswolde op kosten van de vergunningnemer worden hersteld
 • Het is bij de Hoornseplas niet toegestaan om drank en etenswaren te verkopen zonder toestemming van het Meerschap Paterswolde. Deze toestemming wordt uitsluitend verleend nadat aanvrager hierover een overeenkomst heeft bereikt met de rechthebbende op de snackverkoop bij de Hoornseplas
 • Het is niet toegestaan om een of meer tenten te plaatsen zonder toestemming van het Meerschap
 • In principe mag bij een activiteit in ons gebied geen versterkte muziek worden afgespeeld. Slechts voor een beperkt aantal malen per jaar is het toegestaan om versterkte muziek of een omroepinstallatie te gebruiken bij het organiseren van een activiteit. U vindt de regels hierover in de Nota Evenementenbeleid Meerschap Paterswolde in hoofdstuk 3.4.1.

Nota Evenementenbeleid

Aanvraag procedure

Een vergunning dient tijdig aan gevraagd te worden bij het Meerschap. De aanvragen van evenementen dienen uiterlijk 4 weken voor dat het evenement plaatsvind bij ons binnen te zijn. In bepaalde gevallen vragen wij voor evenementen een advies bij de veiligheidsregio en GHOR.
Kleinschalige evenementen (minder dan 50 personen) kunnen afhankelijk van drukte en bezetting tot een paar dagen voor tijd aan gevraagd worden. Echter wilt u er zeker van zijn dat uw geplande activiteit door kan gaan, vraag dan tijdig de vergunning aan!

Draaiboek

Voor een aantal evenementen is het verplicht een draaiboek aan te leveren. Hieronder staan deze evenementen vermeld:

 • Sportief evenement vanaf 101 deelnemers
 • Watersport evenement (draaiboek altijd verplicht)
 • Sportdag vanaf 101 deelnemers
 • BBQ vanaf 151 deelnemers

Het kan zijn dat wij bij het beoordelen van uw aanvraag toch de verplichting stellen om een draaiboek aan te leveren ondanks dat dit bij de aanvraag niet wordt aangegeven.
Ten behoeve van de evenementenvergunning zijn er een aantal vaste onderdelen waarop het evenement wordt beoordeeld. Deze onderdelen moeten in het draaiboek worden uitgeschreven, aangevuld met de specifieke onderdelen die voor dat evenement van toepassing zijn.

Het draaiboek dient als basis voor de te verlenen vergunning, maar ook als grondslag om bij politie, brandweer en GHOR een advies in te winnen omtrent het evenement.
Via onderstaande link kunt het draaiboek downloaden en invullen.

U bent niet verplicht om bovenstaande format te gebruiken. Zorgt u echter wel dat alle onderdelen in uw draaiboek worden opgenomen.

Kosten

De kosten voor een vergunning zijn afhankelijk van het soort evenement en het aantal deelnemers (exacte bedragen op te vragen bij het Meerschap).
Door middel van het onderstaande formulier kunt u een vergunning aanvragen.

Formulier

Ga naar het aanvraagformulier

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64