Het Bestuur en de Organisatie

Het Meerschap Paterswolde kent een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur, een voorzitter en een secretaris.

Het Algemeen Bestuur van het Meerschap bestaat uit 10 leden:

  • Eén lid uit elk college van B & W van de gemeenten Haren, Groningen en Tynaarlo;
  • Twee leden uit de raad van de gemeente Tynaarlo;
  • Twee leden uit de raad van de gemeente Haren en drie leden uit de raad van de gemeente Groningen.

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wijzen uit hun midden leden van het Algemeen Bestuur aan. De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen uit hun midden elk één lid van het Algemeen Bestuur aan. Het dagelijks bestuur bestaat uit de drie leden van het college van B & W van de gemeenten Haren, Groningen en Tynaarlo. Het Algemeen Bestuur wijst de voorzitter en de vice-voorzitter aan. Het secretariaat van het Meerschap zorgt voor de administratie, beleidsvoorbereiding, voorbereiding vergaderingen, correspondentie en publiekscontacten.

Het secretariaat wordt bemenst door een directeur/secretaris en een loco secretaris. Verder zijn er bij het Meerschap een beheerder en drie onderhoudsmedewerkers in dienst. Zij zijn belast met het dagelijks onderhoud en het toezicht op de terreinen. Het bedrijf Iederz, onderdeel van de gemeente Groningen, levert de medewerkers voor de bediening van de sluis en brug tussen het Hoornsediep en het Paterswoldsemeer.

Meer informatie kunt u vinden over:

De opbouw van de organisatie is beschreven in de:

Medewerkers

webicons-emailMw. Stijnie Loedeman
loco secretaris
Dhr. Frans Ubels
medewerker onderhoud en toezicht
Dhr. Jan Reinds
medewerker onderhoud en toezicht
Dhr. Lucas Elsinga
sluiswachter
Dhr. Jaap Zuierveld
sluiswachter
Dhr. Rolf Glazenburg
vrijwillige molenaar

Bestuur

Nina Hofstra

Nina Hofstra

Wethouder (VVD) Gemeente Tynaarlo, voorzitter Dagelijks- en Algemeen Bestuur

Joost van Keulen

Joost van Keulen

Wethouder (VVD) Gemeente Groningen, vice-voorzitter Dagelijks- en Algemeen Bestuur

Mathilde Stiekema

Mathilde Stiekema

Wethouder (CDA) gemeente Haren, lid Dagelijks- en Algemeen Bestuur

Benni Leemhuis

Benni Leemhuis

Raadslid (Groen Links) Gemeente Groningen, lid Algemeen Bestuur

Jan Pieter Loopstra

Jan Pieter Loopstra

Raadslid (PvdA) Gemeente Groningen, lid Algemeen Bestuur

Max Blom

Max Blom

Raadslid (VVD) Gemeente Groningen, lid Algemeen Bestuur

H. Wiersema

H. Wiersema

Raadslid (CDA) Gemeente Tynaarlo, lid Algemeen Bestuur

C.E. Kardol

C.E. Kardol

Raadslid (D66) Gemeente Tynaarlo, lid Algemeen Bestuur

C.H.L. Fenijn

C.H.L. Fenijn

Raadslid (D66) Gemeente Haren, lid Algemeen Bestuur

L.M.Schuiling

L.M.Schuiling

Raadslid (PvdA) Gemeente Haren, lid Algemeen Bestuur

K. Hunziker

K. Hunziker

Directeur Meerschap Paterswolde, secretaris Dagelijks- en Algemeen Bestuur

1234567891011
mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64