Meer in Balans: Werkzaamheden Paterswoldsemeer

Logo MeerinBalansHet Paterswoldsemeer is voor de stad Groningen en omgeving een belangrijk recreatiegebied. Een natuurlijke inrichting en schoon water dragen bij aan een aantrekkelijke leefomgeving voor mens en dier. Daarom werken waterschap Noorderzijlvest, het meerschap Paterswolde, de provincie Groningen en uitvoeringsorganisatie Prolander, in en rond het Paterswoldsemeer aan het verbeteren van de waterkwaliteit, het uitbreiden van de recreatiemogelijkheden en het ontwikkelen van nieuwe natuur. Wij communiceren hierover onder de vlag ‘Meer in Balans’.

Natuurnetwerk Nederland - verbinden van natuurgebieden

De provincie Groningen is verantwoordelijk voor het verwerven en inrichten van het provinciale natuurnetwerk als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Belangrijke natuurgebieden worden door middel van ecologische verbindingszones met elkaar verbonden. Zo kunnen diersoorten als de otter, kikker, ringslang en vissen zich op een veilige manier tussen de gebieden verplaatsen. De natuur bij de Hoornsedijk en het gebied daaromheen maakt onderdeel uit van een ecologische verbindingszone bij het Paterswoldsemeer. Deze natuur wordt verbonden met de Onlanden, het Leekstermeer en het Zuidlaardermeer. Daarmee wordt het onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Op de website van de provincie Groningen staat meer informatie over deze ecologische verbindingszone

Kaderrichtlijn water - verbeteren waterkwaliteit

Het Paterswoldsemeer is een zogenaamd Kaderrichtlijn Waterlichaam (KRW). De KRW is een Europese richtlijn en heeft als doel dat de waterkwaliteit op een goed niveau komt. Het Paterswoldsemeer voldoet nog niet aan de KRW-doelen. Het waterschap Noorderzijlvest voert maatregelen uit om de waterkwaliteit te verbeteren. De vervanging van gemaal Hoornsedijk in combinatie met de aanleg van een ijzerzandbassin is daar één van. Op de website van het waterschap Noorderzijlvest staat meer informatie over de maatregelen die worden uitgevoerd om de waterkwaliteit te verbeteren.

Meer in Balans

Meer in Balans is de naam van de communicatie- en participatieaanpak voor de werkzaamheden aan de oostzijde van het Paterswoldsemeer; de Meerweg en Hoornsedijk. Hier combineren de provincie en het waterschap hun opgaven op het gebied van natuur en water. Zij werken daarbij nauw samen. Onder de vlag van Meer in Balans communiceren wij hier gezamenlijk over. De naam verwijst naar het in balans brengen van verschillende functies en belangen bij de gezamenlijke projecten. We betrekken omwonenden en gebruikers van het gebied graag bij de planvorming en uitvoering van de werkzaamheden aan de Meerweg en Hoornsedijk.

Overzichtskaart projectgebieden

Overzichtskaart van de projectgebieden. In het noorden Lage Wal, ten zuiden daarvan Hoornsedijk, ten zuiden daarvan Meerweg en ten zuiden daarvan Polders Oosterland en Lappenvoort

Nieuwsbrief Meer in Balans

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden op en rond het Paterswoldsemeer? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief Meer in Balans, die wordt verstuurd door Prolander.

Partners

Waterschap Noorderzijlvest
Meerschap Paterswolde
Provincie Groningen
Prolander
mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64