Paterswoldsemeer

Paterswoldsemeer

Waterschap Noorderzijlvest verbetert de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW bestaat uit drie fases. De maatregelen voor fase 1 en 2 zijn inmiddels uitgevoerd. Die voor fase 3 worden in 2024 uitgevoerd. Deze maatregelen zijn in 2020 bedacht, samen met vertegenwoordigers van bewoners, recreanten, ondernemers, natuur en sportvisserij.

Maatregelen

Voor de verbetering van de waterkwaliteit en ecologie van het Paterswoldsemeer worden de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • Aanleggen van natuurvriendelijke oevers en -zones
  • Kap- en snoeiwerk om bladinval te verminderen
  • Plaatsing vissenbossen en vissenhotels

Kap- en snoeiwerk

Voor 15 maart vindt het kap- en snoeiwerk plaats om bladinval te verminderen. Bij de aanleg van de natuurvriendelijke oevers wordt een rand van ongeveer 5 meter uitgedund. Struiken en opschot (hele jonge boompjes) worden verwijderd. Bomen worden gesnoeid en soms gekapt. Als er namelijk te veel blad in het water valt, ontstaat er een dikke sliblaag op de bodem. Deze geeft fosfaten af en maakt het water ter plaatse zuurstofarm. Van tevoren is een zogenaamde Bomen Effect Analyse (BEA) gemaakt. Hierbij is gekeken welk effect het snoei- en kapwerk heeft op het leefgebied van aanwezige dieren. Zo weten we welke bomen moeten blijven staan en hoeveel bomen en struiken we weer moeten aanplanten in het Paterswoldsemeergebied. Dit is opgenomen in een herplantplan waarin staat op welke plek welke soorten worden geplant.

Meer informatie

Meer informatie over de KRW, de maatregelen en de uitvoering is te vinden op de projectsite van het waterschap.

Infographic die met tekst en illustraties duidelijk maakt welke werkzaamheden wordt uitgevoerd, met welke doelen, wanneer en met welke partijen.
mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64