Het gebied

Het recreatiegebied Paterswoldsemeer ligt in een laagveengebied in de gemeenten Groningen en Tynaarlo. Het totale gebied heeft een oppervlakte van 900 hectare, waarvan 300 hectare water. Het gebied heeft een interessante geschiedenis als verveenderij.

Elk deelgebied van het recreatiegebied Paterswoldsemeer heeft een duidelijk eigen karakter:

Geschiedenis van het gebied *

Het Paterswoldsemeer gebied kent een interessante ontstaansgeschiedenis als gevolg van het ontginnen van het laagveengebied dat hier vroeger bestond en waarvan nog resten in de omgeving zijn te vinden.

Het ontstaan als gevolg van veenwinning

Het huidige Paterswoldsemeer was tot halverwege de 18e eeuw een zompig veenmoeras: 'Het Neerwold'. Vanaf 1740 begon een aantal Friese families met het afgraven van het laagveen. Lees verder.

Het begin van de recreatie

Al sinds het begin van de 20e eeuw ontdekten de Stad-Groningers de recreatie-mogelijkheden van het Paterswoldse Meer. Op mooie dagen ging men per omnibus en paardentram naar het meer om er te spelevaren en te vissen. Lees verder.

De grote projecten

In de jaren zestig voorspelden planologen dat de stad Groningen zou groeien tot 200.000 inwoners. Al deze mensen zouden ook ruimte nodig hebben om te recreëren. Lees verder.

Hoornseplas en Hoornsemeer

Het eerste deel van het project werd tussen 1971 en 1973 uitgevoerd: de aanleg van de Hoornseplas, een speel- en zwemvijver met zandstranden en speel- en ligweiden. Lees verder.

Herinrichting van de oevers

De verblijfsrecreanten protesteerden aanvankelijk heftig tegen de plannen voor het openbaar toegankelijk maken van de oevers van het Paterswoldsemeer. Zij verenigden zich in de 'Federatie van Recreatieverenigingen aan het Paterswoldsemeer'. Lees verder.

Zuidwesthoek

In 1983 begon het Meerschap met de vernieuwing van de Zuidwesthoek. De meest opvallende ingreep was de aanleg van een jachthaven met ruim 300 ligplaatsen. Op het terrein waar vroeger de fameuze speeltuin was gevestigd kwam een parkeerterrein.

Stad aan het water

Het laatste project van het Meerschap betrof de inrichting van de noordzijde van het Hoornsemeer, de plaats waar Groningen 'Stad aan het Water' is geworden. Lees verder.

* Voor de gegevens op deze pagina's werd gebruik gemaakt van de uitgave: Het Paterswoldse meer. Ontstaan en ontwikkeling, Drs. A.H. van Slageren, Haren, 1989. Het boek is nog steeds verkrijgbaar bij Boekhandel Boomker & Savenije, Rijksstraatweg 205 te Haren. Het copyright berust ook bij hen. Voor het gebruik maken van gegevens op deze bladzij dient u toestemming te vragen aan Boomker & Savernije.

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64