De grote projecten

De grote projecten

In de jaren zestig voorspelden planologen dat de stad Groningen zou groeien tot 200.000 inwoners. Al deze mensen zouden ook ruimte nodig hebben om te recreëren. De rijksoverheid stimuleerde met ruime subsidies de ontwikkeling van zogenaamde 'groene sterren' voor de vrijetijdsbesteding in de open lucht.

Dit was in 1961 mede aanleiding voor de oprichting van het Meerschap Paterswolde, waarin de gemeenten Haren, Eelde en Groningen gingen samenwerken bij de ontwikkeling van het gebied om het geschikt te maken voor de opvang van grote aantallen recreanten.

In 1968 schreef de Grontmij een 'Hoofdzakenplan', dat beoogde in het gebied dagrecreatie voor 20.000 mensen mogelijk te maken. Onderdelen van het plan waren de aanleg van de Hoornseplas, het Hoornsemeer, een woonwijk aan het meer en het toegankelijk maken van grote delen van de oevers door verplaatsing van recreatiewoningen en caravans.

Lees verder:

Hoornseplas en Hoornsemeer

 

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64