Beleidsvisie

Beleidsvisie Meerschap Paterswolde 2012

Herijking van het beleidsplan 2000

Op basis van het beleidsplan uit het jaar 2000 werd een herziene versie van de beleidsvisie van het Meerschap Paterswolde gemaakt. Veel van de in het beleidsplan opgenomen maatregelen zijn uitgevoerd, inmiddels in uitvoering of niet meer actueel. Het beleidsplan was daarmee gedateerd en moest herijkt worden.

Doelstelling

Doelstelling van het opstellen van de beleidsvisie 2012 is: het duidelijk aangeven op welke wijze het Meerschap de komende jaren vorm wil geven aan het gebied. De uitgangspunten hierbij zijn:

  • een goede ruimtelijke inrichting;
  • aandacht voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid;
  • aandacht voor recreatie en toerisme;
  • aandacht voor natuur en landschap;
  • aandacht voor de financiële situatie van het Meerschap.

De beleidsvisie bestaat uit twee delen:

  • een beleidsvisie (het streefbeeld voor de komende 10 à 15 jaar;
  • een lijst met ambities ( een overzicht van hoe we het streefbeeld vorm willen geven).

De beleidsvisie is zowel de leidraad voor acties van het Meerschap, als het toetsingskader voor acties binnen het gebied van andere partijen.

Werkwijze bij de totstandkoming

De beleidsvisie Meerschap Paterswolde 2012 is tot stand gekomen door het bestaande beleid van 2000 te actualiseren. De knelpunten, ideeën, wensen en ambities van betrokkenen alsook het beleid, de markt en de SWOT-analyse zijn geactualiseerd. Vanuit een werksessie met het Dagelijks Bestuur en de ambtelijke werkgroep is besloten welke nieuwe maatregelen opgenomen zijn en welke de komende jaren prioriteit hebben. De concept-beleidsvisie is besproken met de klankbordgroep van Meerschap Paterswolde. De klankbordgroep is een brede vertegenwoordiging van omwonenden, regelmatige bezoekers, natuur- en milieuorganisaties en verenigingen en ondernemers welke in het gebied zijn gevestigd. In deze klankbordgroep is gediscussieerd over de uitgangspunten, de doelstellingen en de ambities van de beleidsvisie. De discussies heeft geleid tot een advies aan het Dagelijks Bestuur. Vervolgens is de beleidsvisie de inspraakprocedure ingegaan. Na de inspraakprocedure is de beleidsvisie aangepast en vervolgens vastgesteld door het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van Meerschap Paterswolde.

U kunt deel 1 en deel 2 hier downloaden:

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64