Meer in Balans: Nieuwsoverzicht

In ons vorige nieuwsbericht vertelden we dat we wachtende waren op de vergunning van de waterwet. Deze vergunning is nodig om aan de slag te gaan met de bouw van de brug bij de Meerweg en het inrichten van de ecologische verbindingszone.

We kunnen nu mededelen dat de vergunning waterwet 9 juli is verleend. Deze ligt tot 19 augustus 2021 ter inzage op het Waterschapshuis Stedumermaar 1 in Groningen. Ook is de vergunning door Waterschap Noorderzijlvest gepubliceerd op www.overheid.nl. Waarschijnlijk wordt het werk in september aanbesteed en kunnen we in oktober beginnen met de werkzaamheden.

In de afgelopen periode is er samen met de gebiedspartners hard gewerkt aan de voorbereiding van het gebiedsproces voor de Polders het Oosterland, Lappenvoort, Glimmermade en Glimmer polder. Ook wel POL genoemd.  Na de zomer gaan we echt van start! 


Gebiedsproces en informatiebijeenkomst 

Het gebied is ingericht als noodwaterbergingsgebied om in te zetten bij extreme waterstanden en overstromingen. De Polders het Oosterland en Lappenvoort worden vooral ingezet voor agrarisch gebruik. Hierdoor zijn de waterstanden relatief laag en de polders verdroogd, waardoor natuurwaarden verloren gaan. In opdracht van de provincies Groningen en Drenthe en in samenwerking met verschillende gebiedspartijen stelt Prolander een inrichtingsplan op. Hierin worden maatregelen opgenomen gericht op natuurontwikkeling en waterberging. Rekening houdend met bestaande landschappelijke- en archeologische waarden en de wensen uit de streek. Het inrichtingsplan moet zo de toekomstbestendigheid en aantrekkelijkheid van het gebied vergroten. 

Parallel aan de natuurontwikkeling bereidt het waterschap Hunze & Aa’s een plan voor om de dijk rond de waterberging te versterken. De dijk moet verbeterd worden, omdat deze door inklinking en bodemdaling niet meer aan de eisen voldoet. Meer over dit project leest u hier

In september houden we een informatiebijeenkomst om de omgeving te informeren over het proces en hen hierbij te betrekken. We kijken naar de mogelijkheden om elkaar fysiek in het gebied te ontmoeten! Meer informatie over de bijeenkomst en de invulling hiervan volgt later via een uitnodiging in augustus. Naar verwachting organiseren we in oktober schetssessies om samen met de omgeving en gebiedspartners tot een inrichtingsschets te komen. In 2022 werken we toe naar een afgerond inrichtingsplan.

 

Onderzoeken 

In de afgelopen periode zijn er in samenspraak met gebiedspartners verschillende onderzoeken in het gebied uitgevoerd. Hierna volgt een korte opsomming van eerste onderzoeken.

  • Er is een eco-hydrologische systeemanalyse uitgevoerd om de onder andere de waterhuishouding in kaart te brengen;
  • Er is een aardkundig, archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek uitgezet in het gebied om deze aspecten beter in kaart te brengen;
  • Daarnaast hebben we de peilbuizen voor de waterstanden geïnventariseerd om uiteindelijk een meetnet voor het gebied POL op te kunnen stellen; Om mogelijke effecten van veranderingen van de grondwaterstand te kunnen volgen.
  • Op 26 & 27 juli gaat onderzoekcentrum B-WARE samen met adviesbureau ATKB het veld in om bodemmonsters te nemen, hiermee brengen ze de voedselrijkdom in het gebied in kaart. Dat helpt om de mogelijkheden voor natuurontwikkeling beter te kunnen inschatten.

Nu het gebiedsproces echt van start gaat, zullen we u vaker van informatie voorzien of betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Hou deze website in de gaten en meld u aan voor de nieuwsbrief. Wij hopen dat u hierin mee wilt denken en uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen.Hiervoor kan je Nynke Faber benaderen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 0592-365097.

pl20210521 0156 GRC overzichtkaarten projectgebieden 11024 1

“Aansluiting met de omgeving is erg belangrijk”

Met de geplande komst van de ecologische verbindingszone gebeurt er veel aan de Meerweg. Om de verbinding tussen natuurgebieden te verbeteren wordt het deelgebied Meerweg heringericht. Iemand die al langere tijd aan de Meerweg woont en te maken heeft met deze werkzaamheden is dhr. Jan Bos. We spraken dhr. Bos over zijn woonplek en de werkzaamheden die hier nu plaatsvinden.

Trotse bewoner van het gebied

Bos woont met zijn vrouw al sinds 1986 met veel plezier aan de Meerweg. Bos: “Toen we hier kwamen waren we de jongste bewoners, intussen zijn we bijna de oudste bewoners in het streekje.” Bos geniet van het Paterswoldsemeer en haar vele gezichten. Als ijsbaan als het vriest maar later weer met alle zeilbootjes als de zon weer schijnt. Bos: “De jaargetijden geven het meer elke dag weer een ander karakter, het is mooi om daar dichtbij in de buurt te wonen.”

Aansluiting bij de omgeving

Al sinds hij hier woont is Bos actief betrokken bij de werkzaamheden in het gebied. Dit begon in een klankbordgroep toen er plannen werden gemaakt en een visie voor de Meerweg werd ontwikkeld. “We zijn bij elkaar gaan zitten en dachten na over wat we belangrijk vinden. We hebben gekeken naar onze gemeenschappelijke belangen. Dit hielp destijds ook om draagvlak te creëren voor de omvangrijke ingreep.”

Bos vindt het belangrijk dat er aansluiting met de omgeving wordt gezocht. Lange doorlooptijden en wisseling van mensen op een project maken het soms onoverzichtelijk en lastig om de juiste personen te zoeken. Bos: “Als je aansluiting zoekt kun je mensen in de omgeving meekrijgen en op de hoogte houden. Wat zijn de gevoeligheden en wensen en waar zitten de problemen?”

Bos noemt de samenwerking tussen de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer en het Waterschap Noorderzijlvest een bewijs dat je dit soort processen ook met elkaar kunt doen. “Samen is er een plan gemaakt waarmee hetzelfde resultaat wordt bereikt, maar wel tegemoet wordt gekomen aan de wensen van mensen uit de omgeving.”

Betrokken

Bos woont naast het voormalige campingterrein aan de Meerweg, vlakbij de plek waar de brug wordt gebouwd. De werkzaamheden vinden dus bijna in zijn tuin plaats. Bos voelt zich wel betrokken bij de werkzaamheden, maar dat heeft hij wel zelf in gang moeten zetten. “Door je ervaring en verbondenheid met het gebied zoek je dat op. Soms zijn hier werkzaamheden waar we niks vanaf weten, dan is het fijn als je van tevoren wel op de hoogte wordt gebracht. Ik moest er wat moeite voor doen, maar de communicatie gaat nu beter. Zo is er naar zijn wens geluisterd om geen bomen te planten in de zichtlijn zodat Bos veilig de Meerweg op kan rijden. Zelf zou Bos ook aandacht willen vestigen op de veiligheid van de Meerweg, bijvoorbeeld met lagere snelheidslimieten en meer verlichting. 

Bos wil graag meegeven hoe belangrijk aansluiting met de omgeving is. “Je moet het met elkaar doen, op een positieve manier. Denk in oplossingen en niet in problemen, dat geldt voor alle partijen en betrokkenen.”

 

Meerweg

Het voormalige campingterrein bij de Meerweg. Foto: Jan Bos

Pagina 1 van 10

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64